Klimaatadaptatie

Aanpassen aan klimaatverandering

Welke risico's levert klimaatverandering op? Welke klimaateffecten kunnen we in ons gebied verwachten? Hoe maken we ons gebied waterrobuust en klimaatbestendig? 

Ontdek het op het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie (link opent in nieuw venster).