CO2-Emissiefactoren

Met de lijst CO2-emissiefactoren kan de CO2-uitstoot van een organisatie of van een activiteit bepaald worden.

Belang uniforme CO2-cijfers

Om discussie over deze cijfers te voorkomen, hebben SKAO, Stimular, Connekt, MilieuCentraal en de Rijksoverheid samen met diverse experts een uniforme lijst opgesteld. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en brengt u de focus terug naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

 

De lijst geeft een overzicht per categorie:

  • Brandstoffen voertuigen

  • Personenvervoer

  • Goederenvervoer

  • Brandstoffen energieopwekking

  • Elektriciteit

  • Warmtelevering

  • Koudemiddelen

De lijst is te vinden via CO2emissiefactoren.nl

Cookie-instellingen