Klimaatmonitor

Lokaal inzicht in de energietransitie

 

De Klimaatmonitor is een monitoringportaal van het Rijk dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert. Met deze gegevens kunt u voor alle gemeenten, regio's en provincies de CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie weergeven. De Klimaatmonitor bevat enkele duizenden indicatoren.Met deze indicatoren wordt 92 tot 94 % van het Nederlandse energiegebruik volgens de Nationale Energie Verkenning (NEV) en 88 tot 90 % van de Nederlandse Hernieuwbare Energie uitgesplitst naar gemeenten en in veel gevallen naar wijken en buurten. Een uitgebreide beschrijving van de getoonde gegevens vindt u in de verschillende rapportages. De gegevens zijn grotendeels afkomstig uit bestaande registraties van het Rijk en andere overheden of zijn bewerkingen daarvan.

 

Cookie-instellingen