Klimaatmonitor: gegevens m.b.t. windenergie voor 2017 toegevoegd

Gert Nijsink 24-09-2018 163 keer bekeken 0 reacties

In de Klimaatmonitor zijn gegevens m.b.t. de opwek van windenergie op land voor 2017 toegevoegd. Rijkswaterstaat heeft CBS opdracht gegeven deze gegevens per provincie te ontwikkelen.

Het gaat om genormaliseerde gegevens. Dat wil zeggen dat de opwek is gecorrigeerd voor het jaarlijks fluctuerende windaanbod, waardoor de gegevens van jaar op jaar vergelijkbaar zijn.

Rijkswaterstaat vertaalt deze provinciale gegevens door naar gemeenten. Dat doen we door het provinciale totaal te verdelen over de onderliggende gemeenten naar rato van de theoretische opbrengst per windturbine ('power curve'). Daarbij houden we rekening met de maand waarin een windturbine in bedrijf is gekomen.

0  reacties