Klimaatmonitor: historische gegevens bio-energie en geothermie toegevoegd

Gert Nijsink 27-09-2018 597 keer bekeken 0 reacties

Op de Klimaatmonitor zijn gegevens m.b.t. enkele bio-energie-opties per provincie toegevoegd voor de jaren 2014 en 2015. Het jaar 2016 was al in een eerder stadium opgenomen. Ook voor geothermie zijn de gegevens aangevuld.

Rijkswaterstaat heeft CBS opdracht gegeven voor een aantal Hernieuwbare Energie-opties opbrengstgegevens per provicie te ontwikkelen. Rijkswaterstaat vertaalt deze opbrengstgegevens waar mogelijk door naar gemeenten op basis van het opgesteld vermogen en waar bekend andere gegevens per gemeente.

Het gaat wat betreft bio-energie om de volgende opties:

- biogas elektriciteit

- biogas warmte

- biogas verkeer en vervoer

- biomassaketels voor warmte

Hierbij gaat het bij biogas om de som van de opties stortgas, RWZI-, GFT-, VGI- en covergisting. Niet van al deze opties zijn gegevens per gemeente bekend, waardoor het totaal per provincie hoger is dan de som van de opties per gemeente.

Geothermiegegevens vindt u hier.

0  reacties