Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed (artikel IVVD)

René Schellekens 07-01-2019 121 keer bekeken 0 reacties

Het Klimaatakkoord staat voor de deur. Dat is een grote opgave voor iedereen in Nederland betreffende energiebesparing en de omschakeling naar een energiemix waar fossiele brandstoffen geen plaats meer hebben. Het Klimaatakkoord is de opvolger van het Energieakkoord uit 2013 en start met een restopgave die voor 2021 gerealiseerd moet worden.

0  reacties