Masterclass Energietransitie wijk-voor-wijk

Harmke Bekkema 10-01-2019 176 keer bekeken 0 reacties

Wilt u zich voorbereiden op de wijkaanpak? Wilt u zorgen dat de warmtevisie en -transitieplan de juiste basis is voor realisatie van de energietransitie per wijk? Dan is deze Masterclass zinvol voor u. Schrijf u in via https://teamhelder.nl/masterclass/ Datums: 29 januari, 12 en 14 februari

U staat als gemeente voor de grote uitdaging om aardgas in de gebouwde omgeving uit te faseren. U heeft de rol van regisseur en bent afhankelijk van vele partijen bij de realisatie. Waar begint u? Wat heeft u aan de Regionale Energiestrategie (RES) of Warmtevisie (WV)? En is dat voldoende om tot uitvoering te komen?

U wilt natuurlijk het beste voor uw gemeente: gezonde en comfortabele gebouwen, betaalbare aardgasvrije energievoorziening en optimale samenwerking tussen belanghebbenden. Hoe verzilvert u de kansen die er nu zijn zonder straks voor dure verrassingen te staan? Wat vertelt u de bewoners?

Wij delen graag onze kennis, kunde en leermomenten met u in een Masterclass over de energietransitie in de gebouwde omgeving. In samenwerking met de gemeente Zoetermeer heeft Team Helder een stappenplan doorlopen en een Plan van Aanpak voor de wijk Palenstein ontwikkeld. Palenstein is nu onderdeel van de proeftuin aardgasvrije wijken. 

Neem een of meerdere lokale stakeholders mee want we gaan de methode die in Zoetermee toegepast is direct toepassen op een wijk uit uw gemeente.  Schrijf u in via deze link: https://teamhelder.nl/masterclass/

0  reacties