Klimaatmonitor: rapportage voor RES-regio's conform RES-handreiking

Gert Nijsink 03-03-2019 230 keer bekeken 1 reacties

Op de Klimaatmonitor is een rapportageformat voor RES-regio's beschikbaar gesteld. Dit rapport presenteert gegevens uit de Klimaatmonitor die de RES-regio's volgens de RES-handreiking moeten gebruiken.

De rapportage sluit zo goed mogelijk aan bij de vormgeving en opbouw van de relevante bijlagen in de RES-handreiking (bijlagen B6.2 en B6.3). U vindt de rapportage in de map Rapportages in de database en achter de tegel Rapportages in het Dashboard.

1  reacties

Gert Nijsink 15-03-19 om 16:08

Disclaimer: de gegevens per RES-regio zijn de geografische aggregatie van de gegevens van de onderliggende gemeenten in een RES-regio of de gegevens van een provincie in die gevallen waar een RES-regio geografisch identiek is aan een provincie. Er is daarbij geen rekening gehouden met eventuele andere afbakenings- of bepalingsmethoden die de RES-regio’s of de andere bij de RES-aanpak betrokken partijen nog gaan kiezen.