Klimaatmonitor: Energiegebruik en hernieuwbare energie 2017 compleet

Simon Lubach April 23, 2019 280 keer bekeken 0 comments

In de Klimaatmonitor is het energiegebruik, de hernieuwbare energie en het percentage hernieuwbare energie geactualiseerd voor 2017. Met het beschikbaar komen van een dataset over bodemenergie systemen konden er totaalcijfers gemaakt worden.

De gegevens over open bodemenergiesystemen zijn beschikbaar gekomen door provinciale bestanden te verzamelen van vergunde waterverplaatsing. Deze bestanden zijn aangevuld vanuit landelijke registers en worden gebruikt om het Nederlands totaal aan bodemenergie te verdelen naar gemeenten. Daarmee is de hernieuwbare warmte en het totaal energiegebruik bekend geworden.

In de kustgemeenten ontbrak ook het energiegebruik van Zeescheepvaart en Visserij. Daarvoor hebben we de gegevens uit 2016 geĂ«xtrapoleerd en onder voorwaarden meegeteld in het totaal energiegebruik. In juli verwachten we de daadwerkelijke cijfers van Emissieregistratie. Die zullen deze extrapolaties vervangen en daarmee komt dan ook het totaal voor de sector Verkeer en Vervoer beschikbaar.

0  Comments