Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI).

René Schellekens May 08, 2019 240 keer bekeken 0 comments

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedingsplichtige organisaties via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI).

Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedingsplichtige organisaties via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI).

Voor 2019 zijn twee budgetten vastgesteld. Bij klimaatneutraal en circulair inkopen is 1 miljoen euro beschikbaar; per advies € 10.000. Voor andere MVI-thema’s is totaal €75.000 beschikbaar voor externe adviezen en €5.000 per aanvraag. Er kan dit kalenderjaar eenmaal subsidie worden aangevraagd.

 

De subsidieregeling is gericht op productgroepen waar relatief veel grondstoffen en/of CO2-reductie te verwachten is zoals energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT, kantoorinrichting, vervoer en bedrijfskleding. Per aanbestedende dienst kan er één subsidie worden verstrekt. Het is dus van belang dit intern af te stemmen.

 

Informatie is te vinden op www.rvo.nl/akci

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via https://www.rvo.nl/over-ons/contact

0  Comments