Klimaatmonitor: gemeente- en provincie-indeling 2019 doorgevoerd

Gert Nijsink June 18, 2019 340 keer bekeken 0 comments

In de Klimaatmonitor zijn alle gegevens gewijzigd naar de gemeente- en provincie-indeling 2019.

Alle beschikbare gegevens uit de historie zijn ingedeeld in deze nieuwe indeling. Daarmee beschikken alle huidige gemeenten en provincies (en de diverse regio's) over historische gegevens die aansluiten bij hun nieuwe grenzen.

Voor 2 provincies (Utrecht en Zuid-Holland) en sommige gemeenten (bijvoorbeeld Haarlemmermeer) geldt, dat hun naam niet wijzigt, maar hun grenzen wel. En daardoor wijzigen ook al hun gegevens. Met andere woorden, de gegevens die tot op heden geregistreerd stonden op naam van deze provincies en gemeenten zijn met ingang van heden gewijzigd.

Zo is het energiegebruik van provincie Utrecht hoger geworden, omdat de 2 gemeenten Leerdam (met o.a. haar glas- en zuivelindustrie) en Zederik als onderdeel van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn toegevoegd aan Utrecht. Het Zuid-Hollandse energiegebruik is navenant gedaald.

0  Comments

Cookie settings