Monitor Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Gert Nijsink 27-03-2020 1970 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat stelt een online monitoringinstrument voor de ondersteunings­regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht beschikbaar: de VUE-monitor.

De VUE-monitor toont voor iedere gemeente, omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst de aangevraagde werkzaamheden in het kader van deze regeling in 2020. Ook laat dit monitoringsinstrument de voortgang van de uitvoering zien. Naast deze gegevens ontsluit de VUE-monitor ook de informatie uit het eLoket informatieplicht energiebesparing. Per gemeente zijn de (geanonimiseerde) gegevens beschikbaar van alle ingediende rapportages (jaarlijkse energieverbruiken, R-coderingen, de status van erkende maatregelen).

Dashboard Versterkte uitvoering energiebesparing

Ook geeft de monitor toegang tot de gegevens over het totale gas- en elektriciteitsgebruik in Nederland. Het gaat om de zakelijke energiegebruikers per standaard bedrijfsindeling (SBI) zoals in de Klimaatmonitor zijn geregistreerd. Daarmee is het energiegebruik van de bedrijven die zich hebben gemeld in het kader van de Informatieplicht te relateren aan het totale gebruik van de bedrijfstakken.

De VUE-monitor is vrij toegankelijk en bevat:

Met de VUE-monitor ondersteunt Rijkswaterstaat de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht energiebesparing. Rijkswaterstaat wil de VUE-monitor verder verbeteren. Op basis van reacties van de gebruikers onderzoekt Rijkwaterstaat een verdere doorontwikkeling. Wensen en opmerkingen ter verbetering kunt u melden via de postbus Energie: energie@infomil.nl

De VUE-monitor is √©√©n van de hulpmiddelen uit de brief van minister Wiebes aan de gemeenten.

0  reacties

Cookie-instellingen