Opgesteld vermogen zonnepanelen en voorlopige schatting zonnestroom 2019 beschikbaar

Gert Nijsink 25-06-2020 353 keer bekeken 0 reacties

Op de Klimaatmonitor zijn de gegevens van het opgesteld vermogen zonnepanelen geactualiseerd voor het jaar 2019. Ook is een voorlopige schatting van de met deze panelen in 2019 opgewekte zonnestroom toegevoegd.

Zolang de opwekgegevens van het meest recente jaar per gemeente en provincie niet door CBS gepubliceerd zijn, maakt RWS een schatting gebaseerd op het opgesteld vermogen aan grote (15Kw en hoger) en kleine PV-systemen. Daarbij is de bron van de grote systemen de SDE-regeling. De SDE-regeling bevat ook kleine systemen. Daarnaast nemen we aan dat de systemen die niet via de SDE gesubsidieerd zijn wat betreft opwek te beschouwen zijn als kleine systemen.

We vermenigvuldigen het vermogen van de grote systemen met 950 vollasturen, en dat van de kleine systemen met 875 vollasturen. Daarbij rekenen we met het gemiddelde aan opgesteld vermogen van 2018 en 2019, omdat het in de loop van 2019 opgestelde vermogen niet het gehele jaar heeft bijgedragen aan de opwek.
De schatting van RWS voor 2019 wijkt op nationaal niveau 0,17 % af van het nationale getal door CBS (18.605 TJ versus 18.573 TJ).

De gegevens zijn hier te vinden.

0  reacties

Cookie-instellingen