Gegevens energiegebruik woningen 2016 beschikbaar in Klimaatmonitor

Gert Nijsink October 09, 2017 353 keer bekeken 0 comments

Op de Klimaatmonitor zijn de energiegebruiksgegevens van woningen voor 2015 geactualiseerd. Daarbij zijn enkele verbeteringen in de methode doorgevoerd.

De belangrijkste verbetering is, dat de totale energiegebruiken met terugwerkende kracht 4,5 tot 6 % lager zijn geworden.

Tot op heden berekenden we het totale gebruik door het gemiddelde gebruik te vermenigvuldigen met het totaal aantal woningen, zoals door CBS gepubliceerd op Statline. We wisten dat we daardoor het energiegebruik overschatten, maar niet precies hoeveel.

Deze overschatting kwam tot stand, doordat niet alle woningen zoals gepubliceerd op Statline relevant zijn voor het bepalen van het totale energiegebruik. Sommige woningen zijn bedrijfswoningen, bijvoorbeeld woningen die onderdeel van een boerderij zijn, waarvan het gebruik van de woning en het bedrijf via dezelfde meter geregistreerd worden. Iets soortgelijks geldt voor woningen, die een groot deel van het jaar verhuurd worden voor recreatieve doeleinden. Voor een deel van de woningen geldt, dat zij niet bewoond zijn (bv. doordat er verhuisd wordt) en voor een deel van de woningen geldt, dat zij geen aardgas of warmte geleverd krijgen, maar all electric zijn of gebruik maken van propaangas of een andere brandstof. Al deze aspecten zorgen ervoor dat het vermenigvuldigen van het gemiddelde gebruik met het totaal aantal woningen leidt tot een overschatting.

In overleg met CBS kunnen we nu een aantal van bovenstaande aspecten corrigeren door generieke aannames te doen voor alle gemeenten. Bij aardgas gaat het om een correctie van 6 %, die is gerelateerd aan bedrijfswoningen, de mate van leegstand en de penetratiegraad van aardgasvoorziening. Bij elektriciteit gaat het om een correctie van 4,5 %, die is gerelateerd aan bedrijfswoningen en de mate van leegstand.

Dit houdt in dat alle totale energiegebruiken van woningen een stuk lager zijn dan tot op heden gepubliceerd.

 

Een andere verbetering is, dat vanaf 2015 het percentage woningen dat warmte geleverd krijgt, ook wordt gepubliceerd als dat < 5 % is. Dit houdt in dat we met ingang van 2015 voor meer gemeenten een schatting kunnen maken van de warmtelevering aan woningen.

0  Comments

Cookie settings